ข้าวตอกตั้ง เมนูกรุงเทพฯ โฆษกสภา กทม.ยินดี ของดีเขตคลองสามวา

นางสาวนฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ สก.เขตคลองสามวา ในฐานะโฆษกสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ขอแสดงความยินดีกับชุมชนแป้นทองสัมพันธ์ เขตคลองสามวา ซึ่งรายการอาหาร “ข้าวตอกตั้ง” ของชุมชน ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น ประจำกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 ในนามของสภากรุงเทพมหานคร ขอร่วมแสดงความยินดีกับชาวคลองสามวา โดยเฉพาะชาวชุมชนแป้นทองสัมพันธ์ ที่ข้าวตอกตั้งได้รับการคัดเลือกให้เป็นของดีของกรุงเทพมหานคร โดยเป็นเมนูที่หาทานยาก และทำขึ้นโดยชาวชุมชนแป้นทองสัมพันธ์ซึ่งเป็นชุมชนมอญ ที่มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ เฉพาะถิ่นที่น่าสนใจ และชาวชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมที่มีค่านี้มาอย่างยาวนาน และในสัปดาห์หน้าจะมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงความยินดีกับพี่น้องชุมชนแป้นทองสัมพันธ์ ที่ได้รับรางวัลนี้ และจะได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาร่วมชิมเมนูข้าวตอกตั้งด้วย

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “รสชาติ…ที่หายไป The Lost Taste” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของอาหาร ไทย อาหารท้องถิ่น ที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตคนไทย รวมถึงการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับอาหารไทยและอาหารท้องถิ่น ต่อยอดสมุนไพรไทย สรรพคุณ ทางเลือกและส่งต่อเป็นภูมิปัญญาที่มีการสืบทอดรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมศักยภาพของเครือข่ายวัฒนธรรมในการบริหารจัดการงานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีรายการอาหารที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 77 เมนู และรายการอาหาร “ข้าวตอกตั้ง” ของชุมชนแป้นทองสัมพันธ์ เขตคลองสามวา ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *